B03 观靶镜

产品编号: B03
B03 瞄准镜因其特点而受到大自然中最挑剔的观察者们的赞赏
特性:
。多層鍍膜技術 影像清晰明亮
。最短近焦距離3.5米
。鏡體可旋轉
。旋轉眼罩和遮陽筒
描述 產品資料
描述
產品資料
產品規格


型號 倍率 出瞳直徑
(mm)
出瞳距離
(mm)
近焦距離
(mm)
線視場
(mm/1000m)
 線視場
(ft/1000yds)
重量
(g)
 
B03 
 
15-45X65 A/S

4.3-1.4
 
21.8-20.3
 
5.0
 
19-58
 
57-174
 
1450g
 
B03
 
20-60X85 A/S
 
 4.3-1.4
 
21.8-20.3
 
5.0
 
19-42
 
57-126
 
1800g
 
B03 
 
24-72X100 A/S
 
4.2-1.4
 
21.8-20.3
 
10.0
 
16-37
 
48-111
 
2500g
询盘
ver_code